Anunț public privind decizia etapei de încadrare – UAT COMUNA METES

UAT  COMUNA METES,  jud. ALBA,  titular al proiectului ,,Infiintare sistem de distributie a gazelor naturale in satele Metes,Tauti, Ampoita, Poiana Ampoiului, Presaca Ampoiului si Valeni, componente ale Comunei Metes,  jud. Alba,, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Alba, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului fara evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul ,,Infiintare sistem de distributie a gazelor naturale in satele Metes,Tauti, Ampoita, Poiana Ampoiului, Presaca Ampoiului si Valeni, componente ale Comunei Metes, jud Alba,, propus a fi amplasat în Metes,Tauti, Ampoita, Poiana Ampoiului, Presaca Ampoiului si Valeni, Comuna Metes, jud. Alba.

  1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Alba din mun. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7B, in zilele de luni -joi, intre orele 09 – 14,30 si vineri intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet: apmab.anpm.ro.Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția  mediului.
FII PREGĂTIT